Die Shotokan-Seiten
Beschreibung:
Keywords: Karate, Do, Shotokan, JKA, Kihon, Kata, Kumite, Nakayama, Funakoshi, Tradition, Shorin, Shorei, Keiko
Aktueller Rang: 8
Mitglied seit: 02.12.2002

© 2001-2015 listinus GbR